Ипотечен заем от Алфа Банк – ревю

Жилище с ипотека? Ако искаш да го купиш, може да ползваш Ипотечните заеми на банката ALPHABANK.

Плюсовете: ниска лихва (само ако знаеш как да сключиш заема): стартира от 6.4% и прозрачни условия – промяната на лихвен процент е обвързан с Euribor.

Най-изгоден е не заемът с фиксиран период на лихвата, а заем без период на фиксирана лихва!

Минусите: Общи условия на Алфа Банк, точка ДЕСЕТ: … кредитополучателят дава съгласието си Банката да променя едностранно договорения в Договора лихвен процент с цел споделяне на риска от непредвидими промени в икономическите обстоятелства в България….

Демек, ако борда на банката прецени че данните за правене на бизнес в България са се променили или ако пък инфлацията се покачи, те могат да променят лихвата по заема.

С колко ще я вдигнат? Не пише с колко точно – по тяхна преценка. Но се задължават да ви пратят писмо в срок от седем дена че… (ако се случи ще) сте прецакан.